1. YAZAR

  2. Burcu Besle

  3. KENDİMİZİ İYİ YETİŞTİRMEK
Burcu Besle

Burcu Besle

Yazarın Tüm Yazıları >

KENDİMİZİ İYİ YETİŞTİRMEK

A+A-

 

Hep büyük heyecanlar yaşanır atılan yeni adımların arkasında. Kelimelerin eşliğinde buluşula- caktır güzelliğin aynasında. Dü- şünceler, duygular arka arkaya bir sel olup akacaktır.

Bazen ciddi, vakur, kuru bir ya- macın düzlüğünde, bazen ye- rinde duramayan, kıpır kıpır akıp duran derenin kenarında, bazen de her şeyiyle size benzeyen, sizden bir parça gibi görünen bir evin avlusunda bulursunuz kendinizi.

Yazmak, yazdıklarınızı kelimeler aracılığıyla paylaşmak, hep ger- çekleşmesi beklenen büyük bir düştür.

Bizim gözlerimiz de, yürekleri- miz de bu büyük düşün peşi sıra kah azgın dalgalarla boğuşur, kah fırtınalara siper eder gövde- sini. Hiçbir zaman dur durak ne- dir bilmez.

Ancak yazdıkça sakin limanlara sığınır.

Rüzgara ne zaman yön verme- niz gerektiğini bilmeniz gerekir. Dümeni elinizden bırakmaya gelmez. Sabırlı olmanız da ge- rekir aynı zamanda. Bir yandan da dalgaların akışına bırakmanız gerekir kendinizi... Bunun için her şeyden önce kendimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekmektedir.

Yaşamın bize sunduklarını ayırt edici yönleriyle görebilmek bir gül bahçesinin içinde kaybol- muş güzelliklerin arayışıdır.

Bu arayış sonunda eğer ki biz kendimize ait olanı bulabiliyor- sak o andan itibaren yaşadığımız her şeyin bizim için bir anlam kazandığını görürüz.

Artık sevgimizde sıcaklığı, umut- larımızda aydınlığı, hayalleri- mizde ayrıcalığı tadabiliyoruz- dur yudum yudum...

Bırakalım dünya kendi hızında dönmeye devam etsin. Biz bir karınca vakarıyla hazmede haz- mede güzellikleri kendi hızımız- da yaşayabilelim.