1. YAZAR

  2. Duygu Annaç

  3. Hiperaktivite Belirtileri Nelerdir?
Duygu Annaç

Duygu Annaç

Yazarın Tüm Yazıları >

Hiperaktivite Belirtileri Nelerdir?

A+A-

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarında belirgin hale gelen bir bozukluktur. Çocuğun davranışlarını kontrol etmesi ve dikkatini vermesinde sorun vardır. Yerinde durmayan, hayallere dalan, düşünmeden davranan, dalgın, unutkan gibi pek çok sıfatla nitelendirilen çocuktur.
 
Hiperaktivite Belirtileri Nelerdir?
 
Yerlerinde duramazlar
 
Oturması gerektiği zaman oturamazlar
 
Yerli yersiz koşup tırmanırlar
 
Çok konuşurlar
 
Her zaman bir şeyler le uğraşırlar
 
Sırasını beklemekte zorlanırlar ve sabırsızdırlar
 
Dikkat Eksikliği Belirtileri Nelerdir?
 
Dikkatlerini yaptığı işe veya oyuna vermekte zorlanırlar
 
Biri konuşurken dinlemez gibi görünürler
 
Detayları gözden kaçırırlar
 
Düzensiz görünürler
 
Unutkandırlar
 
İlgileri kolayca başka yöne kayar
 
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Nin Nedenleri (DEHB) Nelerdir?
 
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna geçmişte ‘ minimal beyin hasarı’ ,postensefalitik bozukluk gibi isimler takılmış da olsa bu çocukların beyinlerinde günümüzde anatomik bir bulgu henüz saptanmamıştır.
 
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocukların birinci dereceden akrabalarının %25;’inde de aynı problem görülmektedir. Buda kalıtsal faktörlerin önemli olduğunu göstermektedir.
 
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu İle Beraber Sık Görülen Durumlar Nelerdir?
 
Davranış bozukluğu
 
Depresyon
 
Anksiyete bozuklukları (takıntılar,kaygılar,korkular)
 
Öğrenme güçlükleri (okuma, yazılı anlatım)
 
Enürezis sorunları (gece altına ıslatma)
 
Motor becerilerinde gecikmeler
 
Bu bozukluklar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların 3/2’inde gözlenebilir.
 
Gelecek haftaki yazım ise işitme yetersizliği olan çocuklar.
 
Duygu Uygun ANNAÇ