1. YAZAR

  2. Kenan Yıldırım

  3. HİPERTANSİYON HASTALIĞINDA BESLENME
Kenan Yıldırım

Kenan Yıldırım

Yazarın Tüm Yazıları >

HİPERTANSİYON HASTALIĞINDA BESLENME

A+A-

Şişman kişilerde yüksek tansi- yon ortaya çıkma olasılığı nor- mal kilolu insanlardan iki katı fazla risk taşır. Şişman insanların yüzde 70’inde yüksek tansiyon görülür.

Vücut ağırlığı olması gerekenin yüzde 20 üstünde olanlarda ve özellikle bel/kalça oranı istenen- den yüksek olan kişilerde hi- pertansiyon riski çok daha fazla görülüyor. Beslenme tarzında, hipertansiyonun oluşumuna ve tedavisine etkileri oldukça açık- tır. Özellikle diyetle alınan sod- yum, kalsiyum, potasyum, mag- nezyum, yağ ve alkol kan basıncı üzerinde etkili besin ögeleridir.

Öyleyse bu besin ögelerinin tü- ketiminde bazı noktalara dikkat etmek hem yüksek tansiyon hastaları, hem risk altındaki şiş- man kişiler için yararlı olacak.

Hipertansiyondan korunmak için;

-Günlük tuz tüketimi olabildi- ğince azaltılmalıdır.

-Yemeklere ayrıca tuz koymak- tan kaçınılmalıdır.

-Kalsiyumdan zengin beslenme- ye dikkat edilmelidir.

-Başlıca kaynak olan süt ve süt

ürünleri tüketilirken yarım yağlı veya light olanların tercih edil- mesiyle kalp hastalığı riskini art- tırmamak da önemlidir.

-Potasyum alımının artmasıyla hipertansiyon riski düşmektedir. Bu alımı arttırmak için bol mik- tarda sebze ve meyve tüketimi gerçekleştirilmelidir.

-Kandaki magnezyum seviyesi- nin düşük oluşu da yüksek tan- siyon riskini belirleyen faktörler arasındadır.

-Doymuş yağlardan yüksek bir beslenme tarzı da tetikleyici fak- törler arasındadır.

-Yapılan araştırmalar da doyma- mış yağdan (ayçiçeği, zeytinyağı, mısır yağı gibi) zengin beslen- menin kan basıncını düşürdü- ğünü göstermektedir.

-Alkol kullanımı da özellikle ka- dınlarda hipertansiyona yol aç- maktadır.

-Ekmeklerin tuzsuz olanlardan seçilmesi de günlük sodyum tüketimini büyük ölçüde azalta- caktır.

Ve mutlaka hipertansiyon tanısı aldıysanız düzenli olarak tansi- yonunuzu ölçtürün. 

Kaynak: www.gaziantepolusum.com