12 AYLIK NÖRONAVİGASYON HİZMET ALIMI GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 12 Aylık Nöronavigasyon Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, t...

 

12 Aylık Nöronavigasyon Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/250440
1-İdarenin
a) Adı:GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:İbni Sina Mah. Şehir Hastanesi Kampüsü İl Sağlık Müdürlüğü - Şahinbey / GAZİANTEP 27470 Karataş ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası:03422209614-2200505 - 3422203541
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:12 Aylık Nöronavigasyon Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:200 Vaka Nöronavigasyon Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası İbni Sina Mah. Şehir Hastanesi Kampüsü 2.kat Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünü teklif edecek istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği firmalara verilen "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" bilgilerini (Belgeyi Düzenleyen İdarenin Adı / Belge Numarası / Tarih / Merkezin Adı vb.) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ihale kalemleri için Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi istenilmeyecektir.
2-) Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası veya cihazların ÜTS üzerinde envanter kayıtlarına ilişkin ayırt edici bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
3)-Teklif edilen ürünlerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise ticari markası, modeli, teklif edilen ürün SUT kapsamında ise ürüne vermiş olduğu ÜTS numarasını karşılayan SUT kodunu, ÜTS barkod numarası, ilişkin bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
4)-Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına ilişkin bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
5)- Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
a. Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise "imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
b. Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise "yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,
istekli firmalar tarafından ilgisine göre yukarıda belirtilen belge/belgeleri ilişkin bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
TCESIS SertifikasıTeknik Şartnamenin 1.1.29 maddesinde belirtildiği şekilde beyan edilecektir.
TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPİstekliler teknik şartnameye cevabı yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecek veya yeterlilik bilgileri tablosunda ilgili alana idare tarafından istendiği takdirde sunulacağını beyan edecektir.
KATALOG/FOTOĞRAF/DOKUMAN BİLGİLERİTeknik şartnamede yer alan katalog ve dokümanlarda belirtilebilen hususları üretici firma, orijinal katalog ve dokümanları ile belgelendirilecektir. Teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe katalog veya dokümanlara ilişkin bilgiler yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.
MARKA / MODEL / YAŞ BİLGİLERİİstekli firmalar ihale kapsamında teklif ettikleri cihazlara/ürünlere ait bilgilerin (marka/model/yaş v.b.) beyan edilmesi gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve/veya Özel sektörde gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen alımlar benzer iş olarak kabul edilecektir.
1-) Her türlü Nöronavigasyon hizmet alımları,
2-) Her türlü Hasta Başı Nöronavigasyon Mal Alımları,  
3-) Her türlü görüntüleme hizmeti alımları

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

 
 

#ilangovtr

Basın No ILN01995238

04 Mar 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Oluşum Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Oluşum Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Oluşum Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Oluşum Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.