OKTAY KURT: NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 2'Sİ ÜSTÜN ZEKALI

Üstün Zekalılar Sınıf Öğretmeni Oktay Kurt, nüfusun yaklaşık yüzde 2'sinin "Üstün zekalı" olarak kabul edildiğini belirterek “Nasıl ki, zihinsel engelliler için özel eğitim programlarına ihtiyaç varsa, üstün zekalıların da hak ettikleri eğitimi alabilmeleri için de aynı şekilde özel eğitim programları gerekiyor.” Dedi.

ZİHİNSEL GELİŞİM BÜYÜK ÖLÇÜDE İLK 6 YAŞTA ŞEKİLLENİYOR
Kurt “Üstün zekâlı birey demek, son dönemde ülke literatürümüzde özel üstün yetenekli olarak tanımlanan belirli bir IQ seviyesi üzerinde IQ’ya sahip olan birey demektir. Uzmanlar tarafından altı yaş ve üzerinde olan bireylere yapılan zekâ testleri ile ölçülür ve puanlanarak belirlenir. 130 ve üzeri IQ puanına sahip olan bireyler Özel Üstün Yetenekli bireyler olarak tanımlanmaktadır. Şu an ülkemizde en fazla kullanılan zekâ testleri Wisc-R, Wisc 5 ve ilk ulusal zekâ testimiz olan ASIS (Anadolu-Sak Zeka Testi) kullanılmaktadır. Zeka, beyin ve zihinsel gelişim insanlık tarihi boyunca dikkat çekmiş ve incelenmiştir. Çok eski çağlarda insanlar zekânın doğuştan geldiğine inanırlardı. Anne ve babanın sosyo-ekonomik ve kültürel seviyesi ne ise çocuklarının da bu seviyede olabileceğine inanılırdı.Bu inanış tarih boyunca, birçok toplumda farklı şekillerde ifade edilen kast sistemlerinin oluşmasında etkili olmuştur. Fakat son iki yüzyılda beyin ve zekâ alanında yapılan çalışmalar sonucunda zekânın geliştirilebilir ve engellenebilir (durdurulabilir) olduğu ispatlanmıştır. Yapılan çalışmalarda zihinsel gelişiminin % 70’inin ilk altı yılda şekillendiği tespit edilmiştir. İlk 6 yaşta zekâ çok fazla ve hızlı şekilde geliştirilebilir.
Günümüzde tüm dünyada en fazla kabul gören üstün zekâlı birey tanımı Joseph Renzulli’nin üçlü hakla teorisidir. Bu teoriye göre; bir bireyin genetik faktörleri, çevresel etkiler ve iç motivasyon üçlü birleşiminde yaşıtlarının yüzde 85’inden daha üstün en az birisinde de yaşıtlarının yüzde 98’inden daha üstün olmalıdır. Bu doğrultuda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; genetik faktörler kadar bireyin çevresel faktörleri ve iç motivasyonu da önemlidir. “ dedi.

ÜSTÜN ZEKALILAR HAK ETTİĞİ EĞİTİMİ ALAMIYOR
Kurt “Üstün zeka tıpkı alt zihin grubunda olan (zihin engelli) özel gereksinimli bireyler gibi, özel bir duruma sahiptir. Genel kabul edilen bir düşünceye göre nüfusun %2.13’ü üstün zekalı, %0.13’ü ise çok üstün zekalı olarak kabul edilmektedir. Aynı oran alt zihin grubuna sahip (zihin engelli) bireyler içinde söz konusudur. Buradan baktığımızda maalesef üstün zekalı bir çocuğa sahip olmak her ebeveyn için hem maddi hem de manevi anlamda çok zor bir durumdur. Hak ettiği gereken eğitimi alabilmesi için farklı programlara ihtiyaç duyması, programlar için gerekli araç ve gereçlerin temini ve bu durumun yasalarla da desteklenmesi gerekmektedir. Maalesef ülkemizde henüz üstün zekalı bireyler, alt zihin grubunda bulunan bireylerin sahip olduğu gibi özel haklara (özel eğitim ve maddi desteğe) sahip değillerdir. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler arasında en fazla ihmal edilen gruptur. Bu durum bir dezavantaja yol açmaktadır ve özellikle ülkemizin kanayan yarası olan beyin göçünü de artıran bir etmendir. Üstün zekalı bir çocuğa sahip olan ailelere çok iş düşmektedir.  Öncelikle anne ve baba kendisini olduğunca bu alanda geliştirip bol bol okumalar yapıp uzman görüşlerine başvurmalıdırlar.” Diye konuştu

MİTHAT ENÇ, BÜYÜK BİR EĞİTİMCİDİR
Kurt “Bizler millet olarak tarih boyunca üstün zekâlı bireylerin eğitimine önem vermiş ve bu sayede uzun ömürlü devletler inşa etmişizdir. Selçuklularda döneminde kurulan Nizamiye medreseleri, Osmanlı zamanında kurulan Sahnı Seman Medreseleri, Enderun ve Harem tarihimizde bulunan ve üstün yetenekli bireylerin eğitiminin yapıldığı kurumlardır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında harika çocuk programı ile dönemin en önemli alanlarında eğitim almalı için gönderilen öğrenciler sonrasında ülkemize dönerek genç cumhuriyetin sanayi, ticaret ve sanatının gelişmesinde önemli katkılar sunmuştur. Burada kendisi de bir Gaziantepli olan, İstiklal Harbinde Gaziantep’in kurtuluşuna şahit olmuş;Avrupa’da ve Amerika’da eğitimler almış; Amerika Birleşik Devletlerinin, Sosyalist Sovyetler Birliğinin üstün zekâlı bireylerin eğitimine büyük önem verip yatırımlar yaptığı dönemde ülkemizde de çalışmalar yapılması gerektiğini özellikle vurgulamış olan büyük eğitimci Mithat Enç’i de rahmetle anmadan geçmek istemiyorum.  Kendisinin kaleminden çıkan “Üstün Beyin Gücü” kitabı Üstün Zekâlılar Eğitimi için döneminde yazılmış en iyi kaynaklardan birisidir.  Günümüzde ise sadece üstün yetenekli bireylerin iki aşamalı değerlendirmelerle seçilerek okul dışı zamanlarda eğitim alabildiği Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bulunmaktadır.
Üstün zekâlı bireyler genelde sistemde hemen fark edilmeyen özellikle eğitim sistemimizde büyümüşte küçülmüş, çok biliyor, o kendi dünyasında dinozorlarla, gezegenlerle yaşıyor vb gibi cümlelerle ya çok bilgili meraklı olarak etiketlenen ya da kendisi çok kolay öğrendiği için dersi pek dinlemeyip yapmış olduğu davranışlardan ötürü arka sıralara itilmiş olarak karşımıza çıkıyor.Genelde öğrenciler bize aile ve çevresinin farklı şikâyetleri ile geliyorlar. Tanıştığımız öğrencinin ilk önce ailesinden hikâyesini dinliyorum. Notlar alıp yaş grubuna göre farklılaştırılmış, hızlandırılmış, derinleştirilmiş (uzmanlaştırma) ya da bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulayıp onlara mentörlük yapıyorum. Öğrenmeyi öğretiyorum” dedi.

ÇOCUKLARI ZEKA OYUNLARI İLE TANIŞTIRMAK GEREK
Zeka oyunlarının hayatımda ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Kurt “ Zeka oyunları dünyası öylesine farklı, sürprizlerle dolu bir dünya ki her gün size farklı bilmediğiniz ve bireylere öğretebileceğiniz yeni bilgiler, beceriler sunar. Ben de doksanlı yıllarda çocukluk yaşamış bir çok kişi gibi zeka oyunları ile gazetelerin ekleri ile tanıştım. Üniversitede okurken üstün zekalılar proje okulunda yapmış olduğumuz zeka oyunları etkinlikleri ile daha farklı oyunlarla tanıştım. Genelinde kağıt-kalem oyunları ve kutu oyunlarından oluşan farklı zeka oyunlarını öğrendikçe ilgim daha da arttı.
Zeka Oyunları, spesifik bilgi gerektirmeyen, bir kısmı okuma yazma ve dört işlem kullanılarak tamamen matematiksel, mantıksal, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri kullanılarak çözülebilen bütün sorulardır. Dünya genelinde binlerce kâğıt-kalem ve kutu oyunları bulunmaktadır.Araştırmaya koyuldum ve o dönem yolum Türk Beyin Takımı (TBT) ile kesişti. Türk Beyin Takımında çeşitli eğitimler aldım, seminerlere katıldım. Türk Beyin Takımında Serkan Yürekli ile tanışmam hayatımın dönüm noktalarından biri oldu. Çünkü Serkan Yürekli, ülkemizde çok ender yetişen hatta ülkemizde zeka oyunları alanında dünyaca tanınan, onlarca zeka oyunu icat etmiş, benim gibi binlerce öğretmene eğitimler verip zeka oyunları ile tanıştırmıştır. Halen kendisinden yeni bilgiler öğrenme devam ediyorum.
Serkan Yürekli’nin liderliğinde Türkiye’de ilk olan zeka oyunları ile derslerin kazanımlarını anlattığımız “Zeka Oyunları ile Tüm Dersler” kitaplarını yazdık. Bu kitaplar özellikle yeni nesil soruları öğretmek için kullanılabilecek ender kaynaklardan birisidir.” Dedi.

Zeka oyunlarından bahseden Kurt ”Zeka oyunları ile ilgili Gaziantep’te bir çok çalışmalar yapıyoruz. Seminerler, konferanslar, eğitimler ve yarışmalar olarak genel olarak sıralayabiliriz. Okullarda ve isteyen kurumlarda zeka oyunları, faydaları ve spesifik etkileri konusunda seminerler ve konferanslar veriyorum. TAZOF (Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu) adına Gaziantep’te 1, 2 ve 3. Derece Zeka Oyunları Eğitici eğitimi vermekteyim. Ülke genelinde ilk kez yapılacak olan TAZOF’un 3. Kademe eğitimini bu ay Gaziantep’te vermenin haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bütün bu eğitimleri zeka oyunları alanına gönül vermiş olan arkadaşlarımız ile kurduğumuz Rengarenk Akıl ve Zeka Oyunları Spor Kulübü’nde vermekteyim. Kurumda verdiğimiz eğitimler içerisinde ayrı bir yere koyduğumuz Zeka Oyunları ile Düşünme Becerileri Geliştirme eğitimi tüm öğrencilere sunduğumuz ders başarılarının artmasını ve düşünme becerilerinin gelişmesini sağlayan özel bir eğitim programı uyguluyorum. Üstün Zekalı öğrencilere koçluk ve mentorlük yapıyorum.” Dedi.

Kurt “Rengarenk Akıl ve Zeka Oyunları Spor Kulübü şehrimiz için zeka oyunları alanında kurulmuş olan ilk ve tek kulüp olma özelliğini taşıyor. Bağlı olduğumuz federasyonumuz sayesinde bu yıldan başlayarak lisanslı zeka oyunları sporcuları yetiştirmeyi, sporcularımız ile başarılar kazanmayı hedefliyoruz. Gaziantep’te zeka oyunu oynamak ve öğrenmek isteyen herkese kapılarımızı sonuna kadar açtık. Şehrimizi ileriye taşıyacak bireylerin eğitimlerine zeka oyunları ile katkılar sunmayı hedefliyoruz. “ diye konuştu

20 Kas 2023 - 22:00 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Oluşum Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Oluşum Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Oluşum Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Oluşum Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.