Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
RAMAZAN FESTİVAL AYI DEĞİLDİR
5/11/2019
Burcu Besle


Ramazan ikliminin, inanç ve gönül dünyamizda “Ne mutlu bize ki, biz Ramaza- ni olan bir inanç ve kültür dünyasinin mensuplari- yiz. Biz,Ramazani olan bir medeniyetin çocuklariyiz. Ramazanin özündeki rah- met, merhamet ve bere- ket, hem gönüllerimizin kirlenmişliğini ve tozunu gidermekte hem de şah- landirdiği sevgi, kardeşlik ve paylaşma duygulariyla toplumsal hayatimizin hu- zur ve barişina büyük katki sağlamaktadir.”

Ramazan’in, lüks tüketi- min körüklendiği, dünyevi şimariklik ve çilginliklarin eğlence ve gösteri haline dönüştürüldüğü bir karna- val ve festival ayi değildir “Bilakis Ramazanlar, fakir fukaraya, garip gurebaya kucak açilan, kol kanat ge- rilen, hasta olana ilaç, aç olana ekmek, yolda kalmi- şa yuva olunan bir aydir. İftar sofralarini israf sof- ralarina dönüştürmeden kendimizi sorgulama ve muhasebeye çekme, nef- simize musallat olmuş gu- rurdan, kibirden, riyadan,

gösterişten, açik veya gizli şimarikliklardan arinma, bitip tükenmez emel ve ih- tiraslari dizginleyip kendi- mize çekidüzen verme ve azalmiş hassasiyetlerimizi diriltme ayidir. Mümkün olduğu kadar insanlarin muhtaç ve yoksullarin ev- lerini ziyaret etmeleri, on- larla beraber iftar yapmala- ri, toplumumuzdaki, açlari, yetimleri, kimsesizleri ve ihtiyaç sahiplerini unut- madan, sürekli hayri, iyili- ği, kardeşliği, komşuluğu ve paylaşmayi gözeterek Ramazanlarini ihya etme- leridir. Elbette Ramazan’in kendine mahsus bir neşesi ve coşkusu vardir ama bu neşe Rabbimize ibadet et- menin, manen arinmanin neşesidir, paylaşma neşe- sidir, kardeşlik neşesidir, Lüks iftarlari değil kom- şularimizla iftarlari, fakir fukara ve garip gurebanin yer aldiği iftarlari daha değerli buluyorum müba- rek ayin birlik, beraberlik, dayanişma, paylaşma ve kardeşliğimizi daha da pe- kiştirmesini yüce Allahtan diliyorum.”

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar