Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
RUHEN BESLENMEK
3/30/2019
Burcu Besle


Ortak bir cevap verecek olursak, şöyle olur...

İlkel beynimiz olasi teh- likeleri algilamak üzere teyakkuzda bulunuyor. Nasil mi?

Örnek verecek olursak, basit bir el çirpma sesin- den, yere düşen bardağin sesinden bile irkiliyoruz. Bazilarimiz kalabaliğa girmekten, zaruri ihti- yaclar dişinda alişveriş yapmaktan geri duruyor. Evlatlarimizi mümkün olduğunca yakinimiz- da istiyor, gözümüzden ayirmak istemiyoruz.

Kisaca kimimiz az kimi- miz çok örselendiğimizi hissediyoruz yaşanan- lardan dolayi. Kendi iste- ğimiz dişinda, kimimiz kaçinarak, kimimiz yok sayarak, aşiri öfkelenerek v.b. farkli şekillerde tepki veriyoruz. . Burada anah- tar duygu “örselenmek”. Yani bu his var ise durup bir kendimize bakmamiz gerekiyor.

Peki bir kendimize ba- kalim, bize ne oluyor? Karşilaştiklarini iyi/kötü, siyah/beyaz, tehlikeli/ güvenli olarak kategori- ze eden beynimizin ilkel kismi güvende olduğu-

muzu bilene dek diken üstünde kalmaya devam ediyor.

Olani tespit edip, ken- dimize baktiktan sonra üstesinden nasil gelece- ğimizi öğrenip uygula- maya geçme vaktimiz gelmiş demektir. Eğer buraya kadar kendimizde olup biteni anlayamadiy- sak tekrar başa dönebili- riz.

İyiye güzele bakmak, iyi şeyler işitmek, iyi şeyler yapmak, faydali şeylerle meşgul olmak mantiği- miza yapay bir mutluluk hali yani “-miş gibi yap- mak” gibi gelse de ger- çekte bu teyakkuz halin- den kurtulma da egzersiz olarak değerlendirildi- ğinde çok işe yariyor.

Yani diyeceğim o ki; aci- yi yaşamali fakat ken- dini hayattan soyutla- madan işe yarar halde kalmak(ruh sağliğini korumak için de kendi kendine destek olmaliyiz. Nasil ki süt veren anne aç olmasa da evladini besle- mek için yemek yer. Ayni şekilde ruhunu beslemek için de ruhen beslenmek zorundayiz. Çocuklari- miza ve kendimize bunu borçluyuz.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar