Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
DUYARLILIK
2/16/2019
Burcu Besle


İnsan var olduğundan bu yana öldürmeyi ken- disine daha yakin gör- mesi ne acidir. Zor olan tabi ki yapmak ve ya- şatmaktir. Çevremizde gerçekleşen her türlü olaylar bizim bakiş açi- miza göre şekillenip kul- lanimimizda veya yaşa- mimizda bir yere sahip olur. Bakmak değildir aslinda, asil olani gör- mektir.

Duyarlilik, insanin sa- dece kendisine değil kendisi ile yaşami pay- laştiği çevresindeki her ferde katki sağlayan bir tutumdur. Hayatta tek başina yaşamak ya da tek başina mutlu olmak mümkün mü? Hayir, mümkün değildir tabi. İnsanin çevresine gös- tereceği duyarlilik onun katkisi kadardir, oldur- mak için duymak ve du- yarli olmak gerek. Yaşam içerisinde insa- nin karşilaştiği o kadar zor ve meşakkatler var- dir ki gün gelir baş edi- lemez olduğunu sanir- siniz, ancak hiçte öyle değildir aslinda. Zorluk-

lar insani daha dirençli kilar yapilan mücadele sabrinizi zorlar ta ki o zorluk ve sikintinin size açtiği kapilari fark edene kadar. İşte her mücade- lenin insan hayatinda açtiği başka başka kapi- lar ve yollar vardir. Bunu görebilmek insani daha olgun ve insan kilar. İn- san doğmaktan daha zor olan insan olmaktir aslinda.

ömrünü dost edinmek ile değil de düşman ka- zanmak ile geçirenler aslinda ne kadar büyük bir yanlişin içerisinde olduğunu göremezler. Dost Kazanmak varken nedir bu

Kim; Doğduğu şehri, ül- keyi, dostu, düşmani se- çebilir ki, sonradan dost ve sonradan da düşman bulur insan. Kisa olan insan kaybetmek, Ol- durmak varken nedir bu Öldürmek. Oluvermek ile ölüvermek arasinda ne yaptiğin ne yaptiği- mizdir aslolan ve İşte bütün mesele bunu id- rak edebilmektir.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar