Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...
11/24/2018
Burcu Besle


Ülkemizde mesleklerin içinde en önemli olan mesleklerden biride öğretmenlik mesleğidir. Öğret- menlik gerek ülkemizde, gerek ise dünya ülkelerinde onur du- yulacak kutsal mesleklerdendir.

Öğretmenlik gerek Cumhuriye- tin ilk yillarinda, gerekse içinde yaşadiğimiz çağda gururlu ve şerefli meslekler içinde yer alir. Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum. diyen (Hz. ALİ) bile bu mesleğin ne kadar de- ğerli olduğunu ortaya koymuş- tur. Ülkelerin kalkinmasinda, gelişmesinde,bilim ve tekniğin gelişmesinde en büyük katkiyi yinede fedakâr ve cefakâr öğret- menlerimiz en önde ileri işiklar saçan neferlerdir.

Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de en büyük rehber işik saçan insanlardan olan öğretmenler memleketin çağdaş uygarliğa yükselmesine en büyük katki- yi sağlayacaklardir. Ülkemizde geçmişte gerek kentlerde, gerek ülkemizin en ücra köşelerinde

bir yere tayini çikan öğretmenle- rimize evin en güzeli onlara kira- lanir, yemeklerin en güzeli onla- ra ikram edilirdi. Genç kizlarimiz evlenirken ille de öğretmen ol- sun derlerdi. Bir öğretmen bir yerden başka yere seyahat eder- ken en iyi koltuklar araçlarda on- lara tahsis edilirdi. Bir öğretmen bir cadde ve sokaktan geçerken herkes öğretmenlere selam verir ve ayağa kalkardi. Öğretmen bey, bir şey söylüyorsa onun üzerine laf söylenmez. Protokol masala- rinda onlara mutlaka başköşede yer ayrilirdi.

Elbette yinede öğretmenleri- miz saygi gören mesleklerden biridir. Ülkemizin geleceğine nur işiklari yaymak istiyorsak, çocuklarimizin yarinin umudu öğretmenler geleceğimizin mi- marlaridir. Eğer samimiysek on- lara hak ettikleri maaşi, ücretleri verelim. Hak ettikleri değeri ve saygiyi gösterelim.

24 Kasim öğretmenler gününüz kutlu olsun...

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar