Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
İYİ ŞEYLER YAPMAK
10/6/2018
Burcu Besle


Ortak bir cevap verecek olursak, şöyle olur...

İlkel beynimiz olasi tehli- keleri algilamak üzere te- yakkuzda bulunuyor. Nasil mi?

Örnek verecek olursak, ba- sit bir el çirpma sesinden, yere düşen bardağin sesin- den bile irkiliyoruz. Bazilarimiz kalabaliğa gir- mekten, zaruri ihtiyaclar dişinda alişveriş yapmak- tan geri duruyor. Evlatlarimizi mümkün ol- duğunca yakinimizda isti- yor, gözümüzden ayirmak istemiyoruz.

Kisaca kimimiz az kimimiz çok örselendiğimizi his- sediyoruz yaşananlardan dolayi. Kendi isteğimiz di- şinda, kimimiz kaçinarak, kimimiz yok sayarak, aşiri öfkelenerek v.b. farkli şe- killerde tepki veriyoruz. . Burada anahtar duygu “ör- selenmek”. Yani bu his var ise durup bir kendimize bakmamiz gerekiyor.

Peki bir kendimize baka- lim, bize ne oluyor? Karşi- laştiklarini iyi/kötü, siyah/ beyaz, tehlikeli/güvenli olarak kategorize eden beynimizin ilkel kismi gü- vende olduğumuzu bilene

dek diken üstünde kalma- ya devam ediyor.

Olani tespit edip, kendimi- ze baktiktan sonra üstesin- den nasil geleceğimizi öğ- renip uygulamaya geçme vaktimiz gelmiş demektir. Eğer buraya kadar kendi- mizde olup biteni anlaya- madiysak tekrar başa dö- nebiliriz.

İyiye güzele bakmak, iyi şeyler işitmek, iyi şeyler yapmak, faydali şeylerle meşgul olmak mantiğimi- za yapay bir mutluluk hali yani “-miş gibi yapmak” gibi gelse de gerçekte bu teyakkuz halinden kurtul- ma da egzersiz olarak de- ğerlendirildiğinde çok işe yariyor.

Yani diyeceğim o ki; aci- yi yaşamali fakat kendini hayattan soyutlamadan işe yarar halde kalmak(ruh sağliğini korumak için de kendi kendine destek ol- maliyiz. Nasil ki süt veren anne aç olmasa da evladini beslemek için yemek yer. Ayni şekilde ruhunu besle- mek için de ruhen beslen- mek zorundayiz. Çocukla- rimiza ve kendimize bunu borçluyuz.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar