Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
HAYATA YÖN VEREN BÜYÜK DEĞER
8/29/2018
Burcu Besle


İnsanlar neden anlaşa- mazlar? Geçimsizliklerimizin se- bepleri, kaynaklari nedir? Kriterleri siralarsak çok! Oysa işin başi; adalet, ileti- şim, nezaket!

Bu kadar basit mi; el cevap değil elbet! Muhataplarimizla; kahra- manlarimizin farkli olabi- leceğini düşündüm! Herkesin gözünde bir çeşit kahramani var! Kahramanlari farkli olan insanlarin karakterleri de farklidir! Beklentileri, ha- yalleri, çözümleri, çözüm yollari, davraniş şekilleri farklidir.

Bir kişinin kahramani; namuslu, evine helal ek- mek götürebilen, çalişkan, azimli, bilgili, okuyan, fedakâr!

Bir başka kişinin kahrama- ni; nerden geldiği önem- senmemiş bir paraya veya nasil elde edildiği önem- senmemiş bir kariyere sa- hip kişi!

Ve daha bir başka kişinin kahramani; değerleri ni- zamsizlik üzerine kurul- muş; sadakat ve itaatten bağimsiz bir nevi anarşist! Değerleri değişik insanla- rin iletişimlerindeki kiril- malar oldukça hasar vere- bilirler.

Değerleri örtüşmeyen in- sanlar; nezaketi karşi taraf- tan bekleyebilirler!
Adalet duygusu ise; bilgi- nin idrakte taht kurmasi; hayata geçmesi! Bir oran

veremem ama adalet duy- gusunu içine sindirmiş ne kadar insan taniyorum ki? Değerlerin her insanda farkli olmasindan dolayi insanlarda oluşan karak- terler; insanlarin yaşadik- lari hayatlarinda en önemli rota belirleyicisi olarak rol oynuyorlar!

Başta ailemiz, eşler, ebe- veyn, komşu, arkadaş, iş çevresinde ne kadar çok insanla muhatap olduğu- muz kesin!

Ve çoğu zaman neden mutsuz olduğumuzun sebebi; karakterlerimizin bize kilavuz seçtiği kahra- manlarimizin çatişmasi! Birimiz için kahraman di- ğerimiz için bir alçak! Oysa doğru bence adalet ve bilgide sakli!

Yarişan kahramanlarimiz olsa da çatişan aslinda karakterlerimizin fark- li olmasi! Menfaatlerin ve paranin da geçimsizlikle- rimizdeki payi elbet inkâr edilemez! Egoizm göz ardi edilemez!

Bilgiyi kahramanlik, ileti- şim, adalet ve hele karakter değerlerinde işe kariştir- mamak; elbet bilgiye yapil- miş büyük haksizlik olur! Bilgi dünyaya ve hayata yön veren en büyük değer! Mutluluğun hayat kayna- ği; bilgi!

Bilgi; geçimsizliklerin se- bebini bilen ve çözecek olan belki de tek değer; eş- siz ilaci!

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar