Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
İLGİ DÜNYA’YA HAYAT VEREN BÜYÜK DEĞERDİR
7/5/2018
Burcu Besle


İnsanlar neden anlaşamaz- lar?
Geçimsizliklerimizin sebep- leri, kaynaklari nedir? Kriterleri siralarsak çok!

Oysa işin başi; adalet, iletişim, nezaket!
Bu kadar basit mi; el cevap değil elbet! Muhataplarimizla; kahra- manlarimizin farkli olabilece- ğini düşündüm!

Herkesin gözünde bir çeşit kahramani var! Kahramanlari farkli olan in- sanlarin karakterleri de fark- lidir! Beklentileri, hayalleri, çözümleri, çözüm yollari, davraniş şekilleri farklidir.

Bir kişinin kahramani; na- muslu, evine helal ekmek götürebilen, çalişkan, azimli, bilgili, okuyan, fedakâr!

Bir başka kişinin kahramani; nerden geldiği önemsenme- miş bir paraya veya nasil elde edildiği önemsenmemiş bir kariyere sahip kişi!

Ve daha bir başka kişinin kah- ramani; değerleri nizamsizlik üzerine kurulmuş; sadakat ve itaatten bağimsiz bir nevi anarşist!

Değerleri değişik insanlarin iletişimlerindeki kirilmalar oldukça hasar verebilirler. Değerleri örtüşmeyen insan- lar; nezaketi karşi taraftan bekleyebilirler!

Adalet duygusu ise; bilginin idrakte taht kurmasi; hayata geçmesi! Bir oran veremem

ama adalet duygusunu içine sindirmiş ne kadar insan ta- niyorum ki?
Değerlerin her insanda farkli olmasindan dolayi insanlarda oluşan karakterler; insanlarin yaşadiklari hayatlarinda en önemli rota belirleyicisi ola- rak rol oynuyorlar!

Başta ailemiz, eşler, ebeveyn, komşu, arkadaş, iş çevresinde ne kadar çok insanla muha- tap olduğumuz kesin!

Ve çoğu zaman neden mut- suz olduğumuzun sebebi; karakterlerimizin bize kilavuz seçtiği kahramanlarimizin çatişmasi! Birimiz için kahra- man diğerimiz için bir alçak! Oysa doğru bence adalet ve bilgide sakli!

Yarişan kahramanlarimiz olsa da çatişan aslinda karakterle- rimizin farkli olmasi! Menfa- atlerin ve paranin da geçim- sizliklerimizdeki payi elbet inkâr edilemez! Egoizm göz ardi edilemez!

Bilgiyi kahramanlik, iletişim, adalet ve hele karakter de- ğerlerinde işe kariştirmamak; elbet bilgiye yapilmiş büyük haksizlik olur!

Bilgi dünyaya ve hayata yön veren en büyük değer! Mutluluğun hayat kaynaği; bilgi!

Bilgi; geçimsizliklerin sebebi- ni bilen ve çözecek olan belki de tek deger;essiz ilaci.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar