Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Samimiyet
6/26/2018
Burcu Besle


Güzel gülüşün sicak baki- şin değer... Samimi, açik sözlü ve güler yüzlü in- san olmak, insanoğlunun doğasinda olan bir du- rumdur. Pek çok insan ise herkes tarafindan sevilen kişilerin bu durumunun doğuştan geldiğini ve sa- dece şansli bir kaç kişiye ait olan öğrenilemez özel- liklerden kaynaklandiği- na dair yanliş bir inanca sahiptir ki, bu karakterde- ki insanlar, diş görünüş- leri itibariyle bakimli, hoş görünümlü, sempatik ve fazlasiyla sosyal ve inanil- maz derecede güçlü in- sanlar olarak görünürler.. Bu yanliş kre tav olmak ise oldukça kolaydir. Oysa ki, çevresinde sevilen sa- yilan biri olmak, bizlerin kontrolünde ve duygusal zekaya bağli bir şeydir... Yani açarsak, samimiyet ve sicak kanli olmak tüm insanlarin içinde vardir. Bazi kişiler bunu çevresine yansitabilir bazilari da yan- sitamaz.. Bu sebeple çevre- mizde samimiyetin dişa vuramayan kişiler için “Ne kadar soğuk biri.” ‘a-sosyal’ dediğimiz olmuştur. Fakat insanlari diş görünüşüy- le yargilamamamiz gere- kiyor. Çünkü bazi kişiler dişaridan göründüğü gibi değildir. Bize gülmeyen,

görünce selam vermeyen ya da muhabbete çok ka- rişmayan kişiler de samimi olabilir. Yani diş görünüş- ler yapilari ve karakterler gereği böyle olabilirler. Bu tür insanlar sadece birlik- te geçirilen zaman süresi fazla olduğunda kendini ifade edebilir. Samimiyet insanlarin içinde vardir dedik. Fakat yerine göre bu davraniş da sinirlandi- rilmalidir. Örneğin bir kişi herkesle samimi olamaz. Olmamalidir da. Eğer ki kişi samimi olmuşlarsa ara- larindaki güven duygusu sağlam temellere dayan- malidir. Ha keza etrafimiz- da her gün gördüğümüz onlarca, yüzlerce kişi var- dir. Çoğu arkadaşimizdir. Büyük bir kismi da değil. Demem o ki, belli kişilerle samimi olunur. Doğrusu da budur. Sadece samimi olabildiğimiz arkadaşlari- mizla ‘dost’ oluruz çünkü. (Arkadaşliktan sonraki ev- rede dost oluruz...)., Sözün ona arkadaşlarimizin veya ailemizden birinin sözü- ne veya davranişina say- gi duymak, duyabilmek ancak ve ancak ona karşi duyduğumuz samimiyet- ten kaynaklanmaktadir. Dolayisiyla samimi olan kişilerin toplum içinde se- vildiği görülmektedir.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar