Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Herşeyin ilaci SEVGİ
4/23/2018
Burcu Besle


İnsan ne zaman ölüdür bi- liyor musun? Sevmeyi he- nüz keşfetmemiş bir kalbi taşiyorken ölüdür. Yaşiyor gibi görünür ama yaşami- yordur aslinda. Sevgi dolu- yum sanirsin ama aslinda daha sevmenin ne demek olduğu ne yüce olduğunu keşfetmemişsindir.

Aşk dediğin şeyi birinin seni sevme ihtimalinin pe- şinden koşmak o kişiyi ha- yatinin merkezine koyarak zaaflarinin esiri olmaktir. Sevmen gereken onca şey görmezden gelip hiç ha- yatinda olmamasi gereken birinin peşinden koşmaya aşk dersin sen.

Oysa aşik sorgusuzca seni seven seni sen olduğun için kabul eden ve koşul- suzca seven, sen kafa- sindaki eşe benzetmeye çalişmak yerine tüm hare- ketlerinden mutlu olandir. Sensiz olamayan değil sen mutlu olduğun için mutlu olandir. Sen esir eden değil seni özgür kilandir.

Sevmek nedir peki?

Sevmek öyle evrendeki tek bir canliyi aşk diye kendi- ni kandirdiğin bir sebep nedeniyle kendini parala- diğin şeye duyduğun şey değil evrenin tümüne, her canliya, her detaya, her moleküle karşiliksiz sirf onlarda bu dünyada var diye duyman gereken his- setmen gereken duygu- nun adidir. Seni var ettiği için yaratana, nefes alir- ken içine dolan oksijene, oksijen üreten bitkilere ve canlilara, seni var eden vü- cuda, bu güzel evreni gör- meni sağlayan gözlerine, o muhteşem kokulari tatti- ran burnuna, o enfes tatlari almani sağlayan diline, var olana dokunmani sağla- yan ellerine, diğer yerle- ri görmen için yürümen sağlayan ayaklarina, o ha- rika tinilari müzikler duy- mani sağlayan kulaklarina, düşünmen karar vermen sağlayan beynine, iyiyi kötüyü seçtiren nefsine, tüm bu alişveriş yapmani sağlayan hücrelerine, tüm organlarina duyman gere- ken şeydir sevgi.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar