Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Okumak
4/13/2018
Burcu Besle


Kitap okumak insana bir çok de- ğer kazandirir. Hayatta görmek istediğiniz ve firsat bulamadiği- niz bir çok şeye rehberlik eder. Kokusu, dokusu ve kelimelerin ağizdan dökülüşü garp duygular uyandirir içimizde...

Yazmak ile Başlar

Herşey kendini ifade etmenin en güzel yoludur, yazmak. Ko- nuşarak anlatamayacağiniz her şey yazarak hem kendinize hem karşinizdakine rahatlik ile anla- tabilirsiniz. Çekinmeden içiniz- den gelen her şey anlatmayabilir ve kaleme yön vermek zorunda kalmazsiniz. Dudaklarinizdan dökülmesinde zorlandiğiniz her şey kalem sizin için yazar ve sa- dece onu takip edersiniz. Kitap yazmak da böyle başlar. İnsanla- ra anlatmak istediğiniz yaşanmiş ya da yaşanmamiş hikayeleriniz, belki hayatinizi anlatmak için başlarsiniz yazmaya... Sonu yok- tur kalemin, bitmek nedir bil- mez. Sizi, sizden daha iyi anlatir ve yazarken fark edersiniz size dair bir çok şeyi...

Kitabin Geçmişi

Yüz yillardir süre gelen kitap okuma geleneği o kadar tarih kokuyor ki bilemezsiniz. İlk ki- taptan bu yana yazmaya doya- madiğimiz ve okumaya değer bir çok kitap yayinladiğimiz ülkemizde belki de her konuda yazabilen tek ülkeyiz. Okudu- ğumuz her kitabin üzerimizde yarattiği his çok ama çok eskiye dayanmaktadir. Öncelikle bize öncülük eden ilk kitabimiz ve ondan öğrendiğimiz büyük bir hayat var. Efsaneler, hikayeler, derlemeler ile başlayan kitaplarin geçmişi şimdiler de romanlar, denemeler, şiirler, özlü sözler ve daha nicesi ile devam etmekte- dir. Kitap geçmişinizi hatirlatir, geleceğinize işik tutar. Şimdi bir kağit, bir kalem bulun yazin, sa- dece dokunduğunuz yerlerde izleriniz kalsin. Kendinizi öyle yazin ki okuyan siz bile olsaniz bilmediğiniz birçok noktaniz ol- sun. Başkalarinin hayatlarini, hi- kayelerini okuyun. Mutlaka size benzeyen ya da benzemesini istediğiniz kelimeler bulacaksi- nizdir.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar