Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Çocukları At Yarışı Yaptılar Efendim, Vah Vah
31.5.2018
Hüseyin Durak


“Bir sınav olimpiyatlarına daha yaklaşıyoruz sayın seyirciler. Çocuklar bes- lendi, koşumlandı, temiz- lendi,

kaşağılandı ve aşıları ya- pıldı. Sütlerin en organiği, sebze ve meyvelerin en vitaminlisi en besleyicileri takviye

olarak verildi ve yarış için bütün koşullar hazır.

Bir yıl boyunca özel eğit- menlerle yakın markaja girildi, okula yapılan seyrü seferin haddi hesabı yok. Müdürle

ahbap olundu, sınıf öğret- meni sünnet düğününde kirve olmaya ikna edildi. Çocukla temas halindeki tüm yeni yetmelerin gbt si incelendi, sakıncalı du- rumlar çocuğa iletildi ve gerekli uyarılar yerinde ve zamanında yapıldı. Her- hangi bir kazaya meydan vermemek için rutin ön- lemler iki katına çıkarıldı. Yıl boyunca misafirliğe ke- sinlikle gidilmedi örneğin, eve misafir de

alınmadı.
Çocuğa check up yapıldı ki maazallah beklenmedik bir hastalık sürprizi yarış ön- cesinde herhangi bir riske yol açmasın.
Haftalık aile toplantısı dü- zenlendi ve bu yılın spe- sifik konusunun etkin ve verimli ders çalışma ve sı- nava hazırlık olduğu her veçhile vurgulandı, pekiş- tirmeler yapıldı. Anne ve baba nöbetleşe çocuğun ders çalışması, kaytarması, telefon ve bilgisayarla oynanması kayıt altına alındı ve alınması gereken önlemler tartışıldı, çözüm- ler üretildi.
Haftalık psikolog, rehber- lik ve sınıf öğretmeni, di- yetisyen ve çocuk- ergen psikiyatristi görüşmeleri sistematik olarak gerçekleştirildi ve çocuk ruhsal, zihinselve beden- sel olarak aktif durumda bulunduruldu. Sık sık ço- cuğun hedefi ve bu hedefe ulaşması
için gerekli puan hatırla- tıldı.Eğitici videolar açıldı ve kişisel gelişim kitapla- rından, kutsal kitaplardan çalışmanın önemi üzerine vaaz ve nasihatler verildi. Elbette kıyaslama yapma- dan komşu çocuğunun başarıları vurgulandı ve takdir edildi.

Evde bir kriz masası oluş- turuldu ve yolunda gitme- yen durumlarda görev da- ğılımı gerçekleştirildi, kriz anında toplanma

alanı belirlendi. Ayın belli günlerinde tatbikatlar ya- pılıp olası durumda ortaya çıkan eksiklikler belirlendi. Görevini eksiksiz yapmayanlar uyarıldı ve bir sonraki tatbikatta kont- rol edileceği bildirildi.

Sınavla ilgili bütün yayı- nevleri, kitaplar, yaprak testler, denemeler sıraya dizildi ve çocuğun uyacağı programda

hangi sırayla çalışaca- ğı belirlendi, takip edildi. Motivasyon artırıcı gıdalar paketlendi ve buzluktaki yerlerini aldı.İhtiyaç halinde taze taze sunul- mak üzere kullanıma hazır halde tutuldu.

Günlük yaşam programı hazırlandı ve uyku saati, kahvaltı, etkinlikle ve spor saatleri kararlaştırıldı.Vital bulguları (nabız,

kalp atışı, tansiyon, nefes) kayıt altına alındı ve özel doktoruyla tartışıldı.
Ve birinci ayakta Nazlıkız’ı görüyoruz sayın seyirciler, hemen arkasında Coşkun- can sıyrılmış geliyor. Ebe- veynler nefesleri tutmuş bekliyor,

büyük ödülü kapmanın heyecanıyla nefeslerini tutmuş görünüyorlar. Yıl boyunca verdikleri emeğin ödülünü almak için artık dakikalar kaldı.”

“Çocukları yarış atına çe- virdiler efendim.” derken mevzubahis hep konu komşunun çocuğu oluyor. Ah biz de görsek neleri na- sıl yaşattığımızı çocuklarımıza. çocuklarımızın

Sınavlar, aklında heyecanla, aile desteğiyle, kendine duyduğu güvenle, inançlı çalışmasıyla kalsın.

Sürekli oradan
oraya koşturduğu, gülme- yi, eğlenmeyi unuttuğu aylar olarak kalmasın.

Çünkü girecekleri tek sı- nav bu sınav olmayacak, daha nice zor sınavlar bek- leyecek onları.Liselere giriş sınavına girecek olan tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar, efendim.

Kalın sağlıcakla.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar